Nissan Racing Club – Cheste

Cliente: Nisan Almenar, Club Nissan GTR

Grabación: Digital Media, Giromin Studio

Edición: E. Parreño

Musica: Artlist Library